Telefon: 901 56 263                                 epost: jens@egebergs.no

OBS! Nye priser gjeldende fra 1. mai 2018.

Vare Fraksjon (mm) Pris pr tonn
Singel 4 – 8 168,-
Singel 4 – 16 168,-
Singel 8 – 16 168,-
Singel 16 – 22 160,-
Pukk 25 – 50 142,
Maskinkult / bærelag 50 – 150 109,-
Subbus 0 – 4 55,-
Subbus 0 – 8 55,-
Subbus 0 – 25 128,-
Subbus 0 – 60 128,-
Sprengstein 75,-
Mottak av asfalt 60,-

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

 

Rabatterte priser kan innrømmes ved større salgsvolum (minst 100 tonn).

Innvilget rabatt gjelder normalt fra og med neste leveranse.

 

Last ned prislisten her: Veiledende prisliste 2018

 

Veiledende prisliste gjeldende fra 1. juni 2017 til 30. april 2018.

Vare Fraksjon (mm) Pris pr tonn
Singel 4 – 8 160,-
Singel 4 – 16 160,-
Singel 8 – 16 160,-
Singel 16 – 22 160,-
Pukk 25 – 50 135,
Maskinkult / bærelag 50 – 150 104,-
Subbus 0 – 4 50,-
Subbus 0 – 8 50,-
Subbus 0 – 25 122,-
Subbus 0 – 60 122,-
Sprengstein 70,-
Mottak av asfalt 50,-

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

 

Last ned prislisten her: Veiledende prisliste 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabatterte priser kan innrømmes ved større salgsvolum (minst 100 tonn).

Innvilget rabatt gjelder normalt fra og med neste leveranse.

 

Alle priser  er  oppgitt  eksklusiv merverdiavgift.