Kontakt oss

Stengt inntil videre

Besøksadresse pukkverk:
Husmovegen 94
1925 BLAKER

Telefon: 915 69 171 (Ole Martin Almeli)


Postadresse administrasjon:

Egeberg Singel & Pukk AS
Bølerveien 71
2020 Skedsmokorset

Historie

Det har i området rundt dagens pukkverk blitt tatt ut grusmasser siden tidlig på 1900-tallet. Blaker kommune (slått sammen med Sørum kommune i 1962) brukte området til masseuttak frem til 1930-tallet. Området ble like før krigen solgt til Egeberg-familien og i 1975 overtok Jan Egeberg grusgropa og begynte å knuse løsmasser i tillegg til utkjøring av naturlig grus. I 1987 var det lite grusforekomster igjen og man startet da med sprenging og knusing av fast fjell. I 1999 ble området regulert til masseuttak og i 2009 ble virksomheten organisert i dagens selskap, Egeberg Singel og Pukk AS.