Singel | Pukk | Kult | Maskinkult | Sprengstein | Subbus

Velkommen til Egeberg Singel & Pukk AS. Åpningstider 07.00 - 16.00 alle ukedager.

Kontakt oss Nye priser fra 1. mai 2018

Kontakt oss

Velkommen til Egeberg Singel & Pukk AS.

Åpningstider 07.00-16.00 alle ukedager

Besøksadresse pukkverk:
Husmovegen 94
1925 BLAKER

Ordretelefon: 901 56 362 (Jens Kristian Ekeberg)


Postadresse administrasjon:

Egeberg Singel & Pukk AS
Bølerveien 71
2020 Skedsmokorset

Våre produkter

Vi kan normalt levere følgende kvaliteter/fraksjoner:

Singel 4-8, 8-16, 16-22
Pukk 25-50
Subbus 0-4, 0-8, 0-25, 0-60
Maskinkult 50-150

Sprengstein

Historie

Det har i området rundt dagens pukkverk blitt tatt ut grusmasser siden tidlig på 1900-tallet. Blaker kommune (slått sammen med Sørum kommune i 1962) brukte området til masseuttak frem til 1930-tallet. Området ble like før krigen solgt til Egeberg-familien og i 1975 overtok Jan Egeberg grusgropa og begynte å knuse løsmasser i tillegg til utkjøring av naturlig grus. I 1987 var det lite grusforekomster igjen og man startet da med sprenging og knusing av fast fjell. I 1999 ble området regulert til masseuttak og i 2009 ble virksomheten organisert i dagens selskap, Egeberg Singel og Pukk AS.